DigitalPlayground

logoDT

TALENTONTWIKKELING

Talentontwikkeling
Digital Playground, NUL TEEN ART, IFFR, Kunstbende en WDKA gaan actief samenwerken op het gebied van talentontwikkeling. Voor veel Rotterdamse leerlingen is Digital Playground de eerste kennismaking met creatief maken van media in schoolverband. Na elke workshop is er een aantal leerlingen bij wie het vuurtje is aangewakkerd, maar doordat Digital Playground enkel een kennismaking biedt, willen we op zoek naar manieren waarop leerlingen met talent de mogelijkheid krijgen zich buitenschools verder te ontwikkelen. Stichting NUL TEEN ART organiseert projecten, tentoonstellingen en bijeenkomsten met als missie om jongeren tussen de dertien en achttien jaar te verbinden met elkaar en de kunstwereld voor hen toegankelijker te maken. Door binnen de workshops talent te signaleren, bieden we leerlingen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij NUL TEEN ART. 

Een eerste manier om talent te signaleren is om jongeren zich na de workshop met hun project aan te laten melden voor de Junior Tiger Awards. Dit evenement, dat Digital Playground en IFFR in het verleden samen organiseerden, zal nieuw leven worden ingeblazen vanaf IFFR 2025. De beste resultaten uit de workshops van kalenderjaar 2024 worden dan meegenomen op het festival en komen in aanmerking voor een Junior Tiger Award (inclusief rode loper). Een vervolg kan worden gegeven door deelname aan een vervolgtraject waarbij leerlingen gaan werken aan een inzending voor Kunstbende. Een wisselwerking ontstaat doordat jongeren die zijn aangesloten bij NUL TEEN ART en die interesse hebben in het veld van cultuureducatie, bij Digital Playground aan de slag zouden kunnen gaan als junior workshopleider of een stage kunnen lopen. Ook kunnen ze meedraaien in klankbordgroepen. In 2024 starten we met een pilotprogramma.