Governance

Beleid en procedures

Stichting Digital Playground (kvk 41128157) voldoet volledig aan de Governance Code Cultuur zoals deze in 2019 is gepubliceerd.

Graag geven we hier inzicht in ons beleid en onze procedures.

 1. Statutaire doelstelling
  De stichting stelt zich ten doel: Jongeren te leren kritisch om te gaan met media. Dit doet de stichting door het ontwikkelen en produceren van educatieve tools, methodes, projecten en diensten. Alsmede het delen van de opgedane expertise met professionals en ouders.
  De stichting tracht haar doel te bereiken door: het aanwenden van haar financiële middelen en inkomsten en voorts alle overige toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn. 
  De stichting beoogt niet het maken van winst.

  Onze statuten vindt u hier.
 2. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording hierover treft u aan in het jaarverslag van Digital Playground. Jaarverslagen inclusief verslag van de raad van toezicht vindt u hier: 2017, 2018, 2019, 2020. Jaarrekeningen 2017, 2018, 2019, 2020.
 3. Beloningsbeleid
  De raad van toezicht van Stichting Digital Playground is onbezoldigd. Het personeel is ingeschaald conform de daarvoor geldende richtlijnen van de CAO Kunsteducatie. De directeur-bestuurder is in loondienst. De vergoeding van de directeur valt binnen de norm zoals gesteld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT).
 4. Profiel raad van toezicht
  Er wordt een profielschets voor de raad van toezicht gehanteerd. Deze treft u hier aan.
 5. Leden raad van toezicht
  Hier treft u een overzicht van de samenstelling van de raad van toezicht aan, incl. data van aantreden.
 6. Directiereglement
  Er is een directiereglement van kracht waarin de bevoegdheden van het bestuur zijn geregeld. Dit treft u hier aan.

Zoek je werkstuk

Digital Playground

Schilderstraat 26a-28a
3011 ES Rotterdam

T: 010-4126031
E: info@digitalplayground.nl