Workshops

Bij Digital Playground gaan jongeren zelf aan de slag! In één dagdeel maken zij zelf een film- of fotowerkstuk. De thema’s sluiten aan op de belevingswereld van jongeren. In samenwerking met diverse kunstinstellingen zorgt Digital Playground voor een aansprekende, culturele inhoud van de mediawijze workshops. De workshops zijn een zeer geschikte activiteit voor CKV, maar passen ook binnen schoolvakken als Nederlands en Maatschappijleer. Digital Playground biedt voor elk leerjaar en onderwijsniveau, vanaf VMBO, geschikte programma’s.

Een workshop begint met een korte introductie waarna de leerlingen in tweetallen opnamen maken. De workshopleiders geven uitleg over de werking van de apparatuur, geven inhoudelijke tips en helpen de jongeren op weg. Zij coachen de jongeren en moedigen hen aan hun creativiteit te uiten.

In het tweede deel van de workshops werken de leerlingen in duo’s achter de computer en oefenen zij eerst met de DPtutorial. Deze software is speciaal door Digital Playground ontwikkeld als hulpprogramma waarmee jongeren de basisbeginselen van het film- en fotobewerkingsprogramma leren. Geheel zelfstandig monteren de leerlingen in eigen tempo hun film of fotocollage. De workshopleiders zijn in de buurt om, wanneer nodig, te helpen.

Bij de afsluiting van de workshop worden de resultaten op een groot scherm vertoond. Direct na de workshop worden alle werkstukken op de website van Digital Playground gepubliceerd. Leerlingen kunnen hun werkstuk op een later moment nog eens terugkijken en via sociale netwerken met vrienden en familie delen.