Level 21

Dit project organiseert Digital Playground samen met docenten het Visser ’t Hooft Lyceum uit Leiden en het Rotterdamse Einstein Lyceum. Het tweede schooljaar van dit project is begonnen!

De term 21st Century Skills is geen onbekende voor wie in het onderwijs werkzaam is. In dit project zal 21st Century Creativity centraal staan.

Met deze term bedoelen we dat jongeren vanuit een proactieve, bewuste houding de mogelijkheden van media-technologie gebruiken om zich uit te drukken en vorm te geven aan hun eigen wereld. Deze vorm heeft volgens Digital Playground de toekomst.

Level 21 is een leerlijn van 2 leerjaren waarin de leerlingen leren over beeldende kunst, nieuwe media, gamecultuur en gamedesign. De lessen zullen plaatsvinden tijdens de tekenles.

De jongeren worden tijdens deze lessen meegenomen in een fictieve wereld, ergens in de toekomst, waar kunst van overheidswege verboden is. In deze toekomstige wereld vinden de leerlingen een boek met afbeeldingen van oude kunstwerken - het lesboek, de methode die nu al wordt gehanteerd.

Hierdoor geïnspireerd gaan zij zelf kunst maken. Zij reproduceren, creëren en leren. Hun kunst wordt voor een groot deel ook digitaal gemaakt en ‘stiekem’ verspreid. De leerlingen worden de kunstrebellen van de toekomst! We dagen de leerlingen hiermee ook uit om na te denken over de rol en betekenis die kunst heeft in de samenleving.

Houd onze website, Facebook en Twitter in de gaten voor updates over dit project!

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit de regeling Cultuureducatie in het VMBO van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernard Cultuurfonds.

(foto © Isabelle Boon)